Home 9 Tin tức pháp lý 9 Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương

Điều kiện và mức hưởng chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương

Ốm đau là điều không ai mong muốn, tuy nhiên có những ngày chẳng may ốm nên người lao động phải nghỉ làm. Những lúc này người lao động có thể nghỉ ốm mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Điều kiện nghỉ chế độ ốm đau hưởng nguyên lương là gì?

Câu hỏi: Cho em hỏi, có trường hợp nào nghỉ ốm mà vẫn được hưởng nguyên lương không? – Phạm Thuận (Quảng Ngãi).

Trả lời:

Hiện nay, theo quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả. Nếu người lao động nghỉ ốm hưởng nguyên lương thì lương sẽ được doanh nghiệp trả.

Cụ thể, chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương được hiểu là người lao động nghỉ ốm đau vẫn hưởng lương như những ngày làm việc bình thường.

Để được nghỉ ốm hưởng nguyên lương, người lao động cần đáp ứng điều kiện sau:

Thời gian nghỉ ốm trùng với ngày nghỉ phép năm. Ngày nghỉ chế độ ốm đau sẽ được tính như ngày nghỉ phép của người lao động. Ngày nghỉ phép được quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động thuộc đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

 

Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

 

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

 

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

 

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

 

Như vậy, trường hợp nghỉ ốm hưởng nguyên lương khi bạn có ngày nghỉ ốm đau trùng với ngày phép năm.

Chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương: Điều kiện và mức hưởng (Ảnh minh họa)

Mức hưởng chế độ ốm đau hưởng nguyên lương thế nào?

Câu hỏi: Lần trước em xin nghỉ ốm sau đó được hưởng chế độ ốm đau. Lần này, em muốn xin nghỉ tiếp do phải đi viện điều trị. Em có hỏi bạn thì được biết có chế độ nghỉ ốm hưởng nguyên lương. Xin hỏi, cụ thể mức hưởng thế nào? – Mai Anh (Tuyên Quang).

Trả lời:

Trước tiên, để xin nghỉ ốm đau hưởng nguyên bạn phải có ngày nghỉ ốm trùng với ngày phép năm. Cụ thể phải đủ điều kiện như sau:

Thuộc diện nghỉ ốm đau

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBHXH, người lao động được hưởng chế độ ốm nếu:

+ Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

+ Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

+ Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Thay vì nghỉ ốm, người lao động xin nghỉ phép năm

Do đó, vì người lao động xin nghỉ ốm đau trùng với nghỉ phép năm nên được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương như nghỉ chế độ ốm đau hưởng BHXH.

Như vậy, mức hưởng bằng nguyên lương khi người lao động đi làm, bằng 100% lương.

Xem thêm: https://luatdanviet.com/cach-cham-dut-hop-dong-lao-dong-hop-phap-tu-2021-the-nao

Thời gian nghỉ ốm hưởng nguyên lương bao lâu?

Câu hỏi: Em muốn xin nghỉ ốm hưởng nguyên lương, vậy thời gian em được nghỉ là bao lâu? – Trương Hằng (hangtruong…@gmail.com).

Trả lời:

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương được hiểu là ngày nghỉ ốm trùng với ngày nghỉ phép năm. Vì vậy, số ngày nghỉ ốm đau được tính vào ngày nghỉ phép năm của người lao động.

Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghỉ hàng năm của người lao động như sau:

 

Điều 113. Nghỉ hằng năm

 

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

 

Theo quy định trên, số ngày nghỉ ốm đau tương ứng ngày nghỉ phép năm, cụ thể:

Người lao động đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

– 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt hoặc là lao động chưa thành niên, người khuyết tật.

– 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Người lao động làm việc dưới 12 tháng, thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Như vậy, khi bị ốm đau, người lao động có thể nghỉ ốm hưởng nguyên lương trong số ngày nêu trên.

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương đồng thời hưởng chế độ ốm đau được không?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, khi ốm đau có được xin nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau cùng lúc nghỉ ốm hưởng nguyên lương không? – Lương Hằng (Hòa Bình).

Trả lời:

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi có một trong những điều kiện sau:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma thì không được hưởng chế độ ốm đau.

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Đồng thời điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu rõ điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

 

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

 

 

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 

Như vậy, người lao động bị ốm đau trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm thì không được giải quyết chế độ ốm đau.

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương và hưởng chế độ ốm đau khác nhau thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau và nghỉ ốm hưởng nguyên lương có khác nhau không? – Hà Hạnh (Hà Tĩnh).

Trả lời:          

Theo Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động được nghỉ ốm trong những trường hợp sau:

 

Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

 

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

 

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

 

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

 

Điểm khác biệt giữa nghỉ ốm hưởng nguyên lương và nghỉ ốm hưởng BHXH là thời gian nghỉ và mức hưởng.

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương là trường hợp người lao động có ngày nghỉ ốm trùng ngày phép năm và thuộc diện nghỉ ốm nêu trên.

– Thời gian nghỉ

Vì thời gian nghỉ ốm đau hưởng nguyên lương có ngày nghỉ trùng ngày phép năm. Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, số ngày nghỉ như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng, số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Lưu ý: Người lao động đủ 05 năm làm việc cho 01 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo quy định trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

– Mức hưởng nghỉ ốm

Căn cứ khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động, do ngày nghỉ ốm trùng với ngày phép năm nên mức hưởng bằng 100% lương như khi người lao động đi làm.

Nghỉ ốm hưởng BHXH

Căn cứ Điều 26, 27, 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Thời gian nghỉ

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường

+ 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm.

+ 40 ngày nếu đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

+ 60 ngày nếu đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên

+ 40 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm.

+ 50 ngày nếu đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

+ 70 ngày nếu đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Trường hợp nghỉ chăm con ốm

+ Tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi.

+ Tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Lưu ý: Thời gian nghỉ trong 02 trường hợp trên tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Mức hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Những điều người lao động sẽ cần

Những điều người lao động sẽ cần

Trong quá trình làm việc, người lao động sẽ khó tránh khỏi những rủi ro. Với mục đích chia sẻ, hỗ trợ, chế độ tai nạn lao động là một trong những...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET