Điều kiện tách Sổ đỏ cho con thế nào?

Điều kiện tách Sổ đỏ cho con thế nào?

Tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những nhu cầu phổ biến của người sử dụng đất. Tuy nhiên, quy định về điều kiện đối với mỗi trường hợp tặng cho không giống nhau.

Vậy, muốn tách Sổ đỏ để tặng cho một phần thửa đất phải đáp ứng những điểu kiện nào?

Câu hỏi: Tôi có mảnh đất ở tại Đồng Nai diện tích 350m2, nay tôi muốn tách thửa đất thành 2 phần để tặng cho con tôi một phần. Vậy để tách thửa đất này tôi cần phải đáp ứng điều kiện gì? Mong luatdanviet.com giúp đỡ. Tôi cảm ơn. – Minh Hà (Đồng Nai).

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất (QSDĐ) của mình cùng diện tích thửa đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù.

Điều kiện tách Sổ đỏ cho con một phần thửa đất thế nào?

Tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

– Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với trường hợp tách Sổ đỏ tặng cho một phần thửa đất, bên cạnh các điều kiện nêu trên cần phải đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Đồng thời, cần bảo đảm phù hợp với chế độ sử dụng đất quy định tại Điều 143 và Điều 144 của Luật Đất đai.

Theo đó, diện tích tách thửa tối thiểu được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Đất đai 2013:

 

“Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

 

Ngoài ra, tại khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP  quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau:

 

“UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

 

Do đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương mà mỗi tỉnh khác nhau có thể có quy định về hạn mức tối thiểu được phép tách thửa khác nhau, và được quy định tại Quyết định của UBND cấp tỉnh.

Điều kiện tách Sổ đỏ cho con thế nào? (Ảnh minh họa)

Diện tích tối thiểu tách thửa đất tỉnh Đồng Nai là bao nhiêu?

Với trường hợp cụ thể của bạn, căn cứ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 quy định về diện tích tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai như sau:

– Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60 m2.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 05 m.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m phải lớn hơn hoặc bằng 04 m.

– Đất ở tại nông thôn là 80 m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 04 m.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu thửa đất trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

– Đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu với các quy định trên để đảm bảo về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất và điều kiện về diện tích tối thiếu để tách thửa đất tại địa phương nơi có đất.

Khi đủ điều kiện tách Sổ đỏ tặng cho một phần thửa đất, bạn tiến hành đo đạc tách thửa và thực hiện thủ tục tặng cho, đồng thời tiến hành thủ tục đăng ký biến động đất đai (thủ tục sang tên).

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt