Home 9 Tin tức pháp lý 9 Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc từ 2021 cho người lao động

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc từ 2021 cho người lao động

Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, những quy định liên quan đến người lao động đã có sự thay đổi. Trong đó, bổ sung quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc.

 

Khi nào người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc?

Câu hỏi: Em đang làm việc tại công ty du lịch, tính đến nay đã được hơn 03 năm. Tới đây vì chuyển nơi ở nên phải nghỉ việc. Cho em hỏi, khi xin nghỉ em có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định mới là gì? – Bùi Huyền (Bình Dương).

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc của người lao động quy định như sau:

 

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

 

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

 

Theo quy định trên, người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, chấm dứt hợp hợp đồng lao động trong các trường hợp dưới đây thì được hưởng trợ cấp thôi việc:

– Hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp phải gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng.

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

– Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án.

– Người lao động chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.

Như vậy, bạn đã làm việc hơn 03 năm đã đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc (thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên), nếu chấm dứt hợp đồng thuộc một trong những căn cứ trên thì được hưởng trợ cấp thôi việc.

dieu kien huong tro cap thoi viec

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc từ 2021 (Ảnh minh họa)

Các trường hợp không được nhận trợ cấp thôi việc

Câu hỏi: Tôi nộp đơn xin nghỉ làm, đã báo trước 45 ngày. Khi nộp đơn tôi có hỏi thì nhân sự nói tôi không được nhận trợ cấp thôi việc. Cho tôi hỏi, các trường hợp không được nhận trợ cấp thôi việc là gì? – Phạm Minh (minhpham…@gmail.com).

Trả lời:

Trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc

Người lao động khi chấm dứt hợp đồng có thể được nhận trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên. Bên cạnh đó, có một số trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Cụ thể, khoản 1 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, trừ các trường hợp sau:

 

a) Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội;

 

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

 

Căn cứ quy định trên, người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không thuộc một trong những trường hợp nêu trên, chẳng hạn hết hạn hợp đồng, đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp…

– Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng do người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật (không báo trước, báo trước không đúng thời gian quy định).

Với trường hợp của bạn đọc, do bạn không nói rõ loại hợp đồng làm việc, tuy nhiên theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu báo trước:

– Ít nhất 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.

– Ít nhất 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Như vậy, bạn đủ điều kiện về trường hợp chấm dứt hợp đồng. Do đó, nếu bạn đã làm việc tại công ty thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Xem thêm: https://luatdanviet.com/dieu-kien-va-muc-huong-che-do-nghi-om-huong-nguyen-luong

Thử việc có phải thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc?

Câu hỏi: Cho em hỏi, thời gian thử việc có phải thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc không? Em cảm ơn! – Đặng Nguyên (TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, cụ thể:

Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế gồm:

+ Thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc.

+ Thời gian thử việc.

+ Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học.

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

+ Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương…

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm:

+ Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng).

Trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.

Như vậy, từ quy định trên, thời gian thử việc là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động. Được tính vào thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc.

dieu kien huong tro cap thoi viec

Người lao động nghỉ việc đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận trợ cấp thôi việc (Ảnh minh họa)

Thời gian chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Câu hỏi: Em đã nộp đơn xin nghỉ việc, báo trước thời gian theo yêu cầu. Xin hỏi, khi nào thì em được trả tiền trợ cấp thôi việc. – Hòa Nguyễn (nguyenhoa…@gmail.com).

Trả lời:

Căn cứ các quy định trên, người lao động chấm dứt hợp đồng thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc sẽ được người lao động chi trả.

Theo đó, khoản 1 Điều 48 quy định như sau:

 

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

 

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

 

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

 

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

 

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

 

Như vậy, thời hạn trả trợ cấp thôi việc trong vòng 14 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, trừ các trường hợp nêu trên nhưng không được quá 30 ngày.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET