Điều Kiện Để Được Đăng Ký Sáng Chế Năm 2020 Là Gì?

Điều Kiện Để Được Đăng Ký Sáng Chế Năm 2020 Là Gì?

Điều kiện để được đăng ký sáng chế là gì năm 2020? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi để biết về điều kiện đăng ký sáng chế.

Sáng chế được nhà nước bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 bao gồm đảm bảo được các yếu tố về: Tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp, tính sáng tạo.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam sáng chế muốn được nhà nước bảo hộ thì cần phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện để được đăng ký sáng chế là gì? Quy trình đăng ký sáng chế ra sao?

Đăng ký sáng chế là gì?

Đăng ký sáng chế là việc cá nhân, tổ chức dựa vào việc ứng dụng các quy luật tự nhiên để đưa ra các giải pháp kỹ thuật dưới dạng quy trình lặp lại hoặc là các giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, chế tạo… nhằm giải quyết, khắc phục các vấn đề.

Ngoài ra, đăng ký sáng chế là việc cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan chức năng xác nhận cho tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Văn bằng bảo hộ chính là kết quả cuối cùng mà cá nhân, tổ chức sẽ nhận được khi đáp ứng được điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế và thực hiện đúng quy trình nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Điều kiện để được đăng ký sáng chế?

Tùy theo mục đích, nhu cầu mà cá nhân, tổ chức muốn cơ quan chức năng cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức là cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc cấp Bằng độc quyền sáng chế thì từ đó pháp luật sẽ áp dụng các điều kiện khác nhau.

Với trường hợp sáng chế đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế thì trước tiên sáng chế cần đáp ứng được 03 điều kiện về:

+ Đảm bảo tính mới

+ Sáng chế có trình độ sáng tạo

+ Sáng chế có khả năng áp dụng vào công nghiệp.

Trường hợp sáng chế nếu không phải là hiểu biết thông thường thì tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn để đăng ký cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Với hình thức này thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng 02 điều kiện về:

+ Tính mới của sáng chế.

+ Có khả năng áp dụng sáng chế vào các hoạt động công nghiệp như sản xuất, chế tạo…

Để hiễu kỹ hơn về các điều kiện của bảo hộ sáng chế nói chung, chúng tôi có thể giải thích kỹ hơn với Khách hàng về những điều kiện này:

+ Tính mới của sáng chế được quy định là sáng chế chưa bị bộc lộ công khai thông qua việc mô tả bằng văn bản, công khai dưới hình thức sử dụng hoặc công khai dưới bất kỳ hình thức khác nhau tại Việt Nam hoặc quốc tế trước ngày nộp hồ sơ hoặc trước ngày ưu tiên với sáng chế được hưởng quyền ưu tiên theo pháp luật.

+ Tính sáng tạo được đánh giá căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật được bộ công khai thông qua việc mô tả bằng văn bản hay thông qua dưới hình thức sử dụng hoặc ông khai dưới bất kỳ hình thức khác.

Việc công khai có thể được thực hiện ở trong nước hoặc tại quốc tế trước ngày nộp hồ sơ hoặc trước ngày sáng chế nộp hồ sơ mà được hưởng quyền ưu tiến.

Sáng chế được xem là tính sáng tạo khi nó là một bước tiến sáng tạo mới, để tạo ra sáng chế nó yêu cầu phải có kỹ thuật, trí óc chứ không thể tạo ra từ một cá nhân, tổ chức có nhận biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

+ Về việc áp dụng sáng chế vào công nghiệp khi sáng chế được áp dụng tham gia vào các công việc như sản xuất các sản phẩm, chế tạo hoặc sáng chế được áp dụng lặp đi lặp lại một quy trình và mang lạo hiệu quả cao cho công việc.

Xem thêm:

Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Hiện Nay Như Thế Nào?

Công Bố Mỹ Phẩm Online Có Được Không? Cần Hỗ Trợ Phải Làm Gì?

Quy trình đăng ký sáng chế như thế nào?

Khi thực hiện thủ tục đăng ký bằng sáng chế Khách hàng có thể tiến hành theo quy trình đăng ký của Tổng đài 0926 220 286 như sau:

+ Bước 1: Kiểm tra xem sáng chế của mình đã đủ các điều kiện để được đăng ký bảo hộ hay chưa.

+ Bước 2: Sau khi kiểm tra khi thấy sáng chế đã đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam thì Khách hàng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ cần đảm bảo các tài liệu về: hai bản mô tả sáng chế, hai bản tờ khai thực hiện đăng ký sáng chế, yêu cầu bảo hộ sáng chế, tài liệu chứng mình quyền ưu tiên, chứng từ biên lai chứng minh việc nộp phí và lệ phí, giấy ủy quyền, các tài liệu khác theo yêu cầu với tùy hồ sơ sáng chế cụ thể.

+ Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký, sau đó đến nộp hồ sơ về địa chỉ của Cục sở hữu trí tuệ theo các địan chỉ niêm yết nhận hồ sơ.

+ Bước 4: Thẩm định hình thức hồ sơ xem hồ sơ đã hợp lệ đúng yêu cầu chưa. Hợp lệ thì Cục sẽ chấp nhận đơn, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Cục ra văn bản thông báo từ chối.

+ Bước 5: Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế thông qua việc đánh giá khả năng bảo hộ của các sáng chế theo các điều kiện quy định của pháp luật.

+ Bước 6: Cục sở hữu trí tuệ thực hiện việc Trả kết quả là văn bằng bảo hộ sáng chế cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ với trường hợp nội dung đạt yêu cầu. Và ngược lại, với sáng chế không đáp ứng được nội dung điều kiện theo quy định thì Cục ra văn bản từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt