Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 mới nhất

Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai tương đối nhiều và phức tạp, do vậy, luatdanviet.com đã thống kê danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 dưới đây để tiện cho người dùng theo dõi, tra cứu:

Câu hỏi: luatdanviet.com có thể cho tôi xin bản tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất được không ạ, tôi cảm ơn nhiều – Đinh Thị Tàu (Tuyên Quang)

Trả lời:

1. Danh sách văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

 

Stt

 

 

Văn bản

 

 

Ngày có hiệu lực

 

 

1

 

 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

 

 

08/02/2021

 

 

2

 

 

Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

 

 

19/12/2019

 

 

3

 

 

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

 

25/7/2019

 

 

4

 

 

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

01/01/2018

 

 

5

 

 

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

 

 

20/6/2017

 

 

6

 

 

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

 

03/3/2017

 

 

7

 

 

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

15/11/2016

 

 

8

 

 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

 

01/7/2015

 

 

9

 

 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

 

01/7/2014

 

 

10

 

 

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

01/7/2014

 

 

11

 

 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

 

 

01/7/2014

 

 

12

 

 

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

 

 

01/7/2014

 

 

13

 

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

 

 

01/7/2014

 

 

14

 

 

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

 

01/3/2019

 

 

15

 

 

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

 

 

05/12/2017

 

 

16

 

 

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

 

 

22/12/2016

 

 

17

 

 

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

 

 

01/02/2016

 

 

18

 

 

Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

 

 

13/3/2015

 

 

19

 

 

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

 

 

08/4/2014

 

 

20

 

 

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

 

11/9/2014

 

 

21

 

 

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

 

 

13/8/2014

 

 

22

 

 

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

 

 

13/8/2014

 

 

23

 

 

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

 

 

05/7/2014

 

 

24

 

 

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

 

 

05/7/2014

 

 

25

 

 

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

05/7/2014

 

2. Lưu ý khi áp dụng văn bản pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai

danh mục văn bản hướng dẫn luật đất đai 2013

Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/so-muc-ke-va-so-dia-chinh-khac-nhau-the-nao 

Trên đây là danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 đang có hiệu lực, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng các văn bản pháp luật trong giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai cần lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất: Hành vi xảy ra ở thời điểm nào thì áp dụng pháp luật ở thời điểm đó. Chỉ áp dụng cho hành vi xảy ra trước (hồi tố) nếu có văn bản pháp luật quy định việc hồi tố (quy định ngay trong văn bản đó hoặc văn bản khác).

Ví dụ:

Nếu mua bán nhà ở vào năm 2003 thì áp dụng Bộ luật Dân sự năm 1995 (có hiệu lực từ 01/7/1996 đến 31/12/2005); nếu mua bán vào năm 1993 thì áp dụng Pháp lệnh Nhà ở (có hiệu lực từ 01/7/1991 đến 30/6/1995); nếu mua bán vào 1983 thì áp dụng Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy định hồi tố có thể kể đến là quy định tại khoản 5 Nghị quyết Thi hành Bộ luật Dân sự năm 1995, đó là: Những quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995 về chuyển quyền sử dụng đất “có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực”. Như vậy là những quy định này có hiệu lực hồi tố đối với việc chuyển quyền sử dụng đất xác lập từ trước 01/7/1996.

Thứ hai: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề và văn bản đều cùng còn hiệu lực thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Thứ ba: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của quy phạm pháp luật ban hành sau.

Ví dụ: Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế của pháp luật cũ là 10 năm nhưng theo pháp luật mới là 30 năm kể từ ngày mở thừa kế.

Dù đều là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định cùng về một vấn đề là thời hiệu nhưng nội dung khác nhau nên phải áp dụng văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau là Bộ luật Dân sự năm 2015 (Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017, Nghị quyết 103/2015/QH13 có hiệu lực ngày 25/11/2015)

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET-1

Kết nối Luật Dân Việt

Nhận update thông tin pháp lý

Đăng ký để nhận thông tin pháp lý mới nhất

Tin mới

Bài viết liên quan