Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử

Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử

Luật Dân Việt  tư vấn và hướng dẫn thủ tuc, hồ sơ cho việc Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm webiste thương mại điện tử như sau:

Đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam và thuộc một trong các đối tượng sau:

  1.  Là tổ chức xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp.
  2.  Là cơ quan truyền thông, hiệp hội ngành hàng hoặc tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  3.  Là thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ thương mại điện tử và đã triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ này.

Hồ sơ đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm:

  1.  Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
  2.  Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).
  3.  Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

–  Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

–  Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

–  Giải trình kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động đánh giá tín nhiệm;

–  Phạm vi đánh giá tín nhiệm phù hợp với phạm vi hoạt động của thương nhân, tổ chức;

–  Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;

–  Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá tín nhiệm;

–  Các tiêu chí được áp dụng để đánh giá một website thương mại điện tử, trong đó phải bao gồm tiêu chí website thương mại điện tử đã hoàn thành việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương;

–  Quy trình, cách thức tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;

–  Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự thực hiện việc đánh giá;

–  Thiết kế biểu tượng tín nhiệm sẽ gắn lên các website thương mại điện tử được đánh giá;

–  Phương án giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

–  Quyền, nghĩa vụ của bên đánh giá tín nhiệm và bên có website được đánh giá tín nhiệm.

Xem thêm:

Đăng Ký Mã Vạch Cần Bao Nhiêu Tiền Theo Quy Định Pháp Luật?

Đăng Ký Mã Vạch Nước Ngoài Có Thời Gian Như Thế Nào?

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt