Cử tuyển là gì? Điều kiện xét cử tuyển từ năm 2021

Cử tuyển là gì? Điều kiện xét cử tuyển từ năm 2021

Hiện nay, sinh viên học cử tuyển tại các trường cao đẳng, đại học không phải là hiếm gặp. Vậy cụ thể, cử tuyển là gì và điều kiện xét cử tuyển được quy định như thế nào?

Cử tuyển là gì?

Theo khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 2 Nghị định 141/2020/NĐ-CP, cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với:

– Người dân tộc thiểu số rất ít người.

– Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Như vậy, có thể thấy, cử tuyển là một hình thức tuyển sinh chỉ được áp dụng với người dân tộc thiểu số.

Điều kiện xét cử tuyển từ ngày 23/01/2021

Trước tiên, người học phải thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển nêu trên, đồng thời phải đáp ứng tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển quy định tại Điều 6 Nghị định 141/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 23/01/2021) như sau:

*** Tiêu chuẩn chung

– Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

– Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

*** Tiêu chuẩn cụ thể

– Cử tuyển vào đại học:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

+ Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên;

+ Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

– Cử tuyển vào cao đẳng:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

+ Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

+ Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

– Cử tuyển vào trung cấp:

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông;

+ Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên;

+ Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

+ Có thời gian học đủ 04 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trên đây là câu trả lời của câu hỏi Cử tuyển là gì?. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi. Các chuyên gia pháp lý của Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt