Home 9 Tư vấn doanh nghiệp 9 Công ty TNHH tiếng Anh là gì? Ví dụ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh

Công ty TNHH tiếng Anh là gì? Ví dụ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh

Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp có tư cách độc lập, do chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên chịu nghĩa vụ về tài chính và các loại tài sản khác trong số vốn điều lệ hay phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp được pháp luật công nhận.

Tổng đài ty vấn của Luật Dân Việt xin giới thiệu định nghĩa Công ty TNHH tiếng Anh nhằm giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quát về loại hình này.

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp có tư cách độc lập, do chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên chịu nghĩa vụ về tài chính và các loại tài sản khác trong số vốn điều lệ hay phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp được pháp luật công nhận.

Công ty TNHH gồm 02 hình thức: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đặc điểm Công ty TNHH:

– Công ty TNHH có tư cách độc lập. Hay nói các khác Công ty TNHH có đầy đủ các điều kiện để được công nhận là pháp nhân theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015.

– Thành viên góp vốn vào công ty TNHH có thể là cá nhân hay tổ chức tham gia góp một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ khi thành lập công ty. Trong đó, công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu góp toàn bộ số vốn điều lệ.

Còn với công ty TNHH hai thành viên số thành viên tham gia góp vốn có thể từ 02 đến 50 thành viên.

Trong trường hợp công ty TNHH muốn thay đổi vốn điều lệ thông qua hình thức huy động vốn góp từ bên ngoài phải thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Với công ty TNHH hai thành viên trở lên khi có hơn 50 thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần.

– Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các số nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong số vốn được ghi trong điêu lệ khi thành lập công ty đối với Công ty TNHH một thành viên.

Còn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì các thành viên tham gia góp vốn phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính đối với phần vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

– Công ty TNHH có thể phát hành trái phiều, tuy nhiên pháp luật hiện hành thì loại hình này không được phát hành cổ phần.

Công ty TNHH tiếng Anh là gì?

Công ty TNHH tiếng Anh là A limited liability company hoặc Company Limited viết tắt là Co., Ltd

Công ty TNHH tiếng Anh được định nghĩa như sau:

A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Limited liability company with 02 forms: Single member limited liability company and limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions to be recognized as a legal entity according to Article 74 of the 2015 Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one member limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members.

In case a limited liability company wishes to change its charter capital through the form of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into a limited liability company with two or more members or a joint stock company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into joint-stock companies.

– The company’s owner is only responsible for the debts and other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one member limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed to contribute to the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

Loại hình doanh nghiệp khác tương ứng tiếng Anh là gì?

STT Tiếng Anh Tiếng Việt
1 Joint stock company/ Corporation Công ty cổ phần
2 Partnership company Công ty hợp danh
3 Private enterprise Doanh nghiệp tư nhân
4 State – owned enterprise Doanh nghiệp nhà nước
5 One member limited liability companies Công ty TNHH một thành viên
6 Multi-member limited liability company Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ví dụ cụm từ sử dụng Công ty TNHH tiếng Anh viết như thế nào?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

Dịch: Công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

2/ Up to 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the member of limited liability company is an organization.

Dịch: Có thể thực hiện ủy quyền tối đa 03 người đại diện nếu sở hữu tối thiểu 35%  vốn điều lệ đối trong trường hợp thành viên công ty TNHH là tổ chức.

3/ In case the property is subject to ownership registration and the value of land use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property and land use right to the company at the competent agency permission.

Dịch: Trường hợp là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải tiến hành chuyển quyền sở hữu với tài sản, quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Dân Việt về nội dung Công ty TNHH tiếng Anh mọi vấn đề cần giải đáp chi tiết xin liên trực tiếp Luật Dân Việt để được hỗ trợ.

 

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

 

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET