Có được cưỡng chế thu hồi đất khi người dân đang khiếu nại

Trường hợp người dân không thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì có thể bị cưỡng chế thu hồi đất. Vậy, nếu trong quá trình đang giải quyết đơn khiếu nại của người dân thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có được thực hiện cưỡng chế không? Cùng giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Cho tôi được hỏi, khi đang trong thời gian chờ xử lý đơn khiếu nại của tôi về việc cưỡng chế thu hồi đất, Ủy ban nhân dân huyện có được tiếp tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hay không? Rất mong giải đáp vấn đề này giúp tôi. Tôi cảm ơn!

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện để buộc người dân thực hiện quyết định thu hồi đất.

Khi nào cưỡng chế thu hồi đất?

Căn cứ khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

– Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động, thuyết phục.

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.

– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.

Như vậy, Nhà nước tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi có đủ các điều kiện trên.

Có được cưỡng chế thu hồi đất khi người dân đang khiếu nại? (Ảnh minh họa)

Có được cưỡng chế thu hồi đất khi người dân đang khiếu nại không?

Theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai, trong đó gồm quyết định cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thấy quyết định hành chính này vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, việc khiếu nại trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất khi chưa có quyết định giải quyết thì vẫn tiếp tục thực hiện. Cụ thể, căn cứ khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 

“6. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

 

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có)…”

Như vậy, theo quy định trên nếu trường hợp của bạn sau khi khiếu nại có quyết định giải quyết khiếu nại  và kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì dừng việc cưỡng chế hoặc hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Tóm lại, cần căn cứ vào việc khiếu nại của bạn đã có quyết định giải quyết chưa để xác định hành vi tiếp tục cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là đúng hay sai.

Nếu đã có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc có quyết định dừng việc cưỡng chế thu hồi đất, kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải dừng việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trên.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan