Home 9 Tin tức pháp lý 9 Cách tính lương làm thêm giờ 2021 đơn giản, dễ hiểu nhất

Cách tính lương làm thêm giờ 2021 đơn giản, dễ hiểu nhất

Làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc. Để trả lời các câu hỏi từ độc giả về vấn đề lương làm thêm giờ. Sau đây, Vanbanluat sẽ hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ đơn giản, dễ hiểu nhất.

ách tính lương làm thêm giờ vào ngày thường

 

Bình thường tôi làm việc ca hành chính từ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng), tháng 26 công. Dạo gần đây Công ty yêu cầu nhân viên ở lại làm thêm 2 tiếng đồng hồ từ 17h30 đến 19h30 để làm nốt việc. Lương bình thường tôi được trả là 7,8 triệu một tháng và tháng này tôi đã ở lại làm thêm 5 buổi rồi. Xin hỏi, thời gian ở lại làm thêm tôi được trả bao nhiêu tiền ạ? – Hồng Vân (hvan…@gmail.com)

 

Trả lời:

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

 

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

 

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

 

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Cụ thể, khoản 1 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ như sau:

 

Tiền lương làm thêm giờ

 

 

=

 

 

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

 

 

 x

 

 

Ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

 

 

 x

 

 

Số giờ làm thêm

 

Trong đó: Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm (không bao gồm các loại tiền thưởng, trợ cấp, lương làm thêm giờ…) chia cho tổng số giờ làm việc thực tế (không kể số giờ làm thêm).

Theo thông tin mà bạn cung cấp, tiền lương thực trả 1 ngày của bạn là: 7,8 triệu đồng / 26 ngày =  300.000 đồng/ngày

– Tiền lương theo giờ thực trả bằng: 300.000 đồng/ngày / 08 giờ = 37.500 đồng/giờ

– Số giờ làm thêm giờ của bạn là: 02 giờ x 05 ngày = 10 giờ

Do thời gian làm thêm giờ của bạn là sau giờ làm việc ngày thường, không phải ngày hằng tuần hay ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Như vậy, tiền lương làm thêm giờ của bạn tối thiểu sẽ là:

37.500 đồng/giờ x 150% x 10 giờ = 562.500 đồng

cach tinh luong lam them gio 2021

Cách tính lương làm thêm giờ 2021 (Ảnh minh họa)

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm 

 

Trước đây tôi làm việc vào ban ngày từ 8h-15h. Hết tháng này tôi phải đổi sang làm ca đêm từ 22h-3h. Chị kế toán nói là làm ca đêm thì tôi sẽ được trả thêm tiền. Hiện giờ lương của tôi là 60.000 đồng/giờ, tháng làm 24 ngày. Nếu chuyển sang làm đêm thì tôi được trả thêm bao nhiêu? –  Nguyễn Long (Hải Dương).

 

Trả lời:

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Lao động 2019, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, nếu chuyển sang làm việc theo thời gian từ 22h-3h, tiền lương của bạn sẽ được tính theo mức tiền lương làm việc vào ban đêm.

Trong đó, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động quy định:

 

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

 

Công thức tính tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

 

Tiền lương làm việc vào ban đêm

 

 

 =

 

 

(

 

 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 

 

 +

 

 

Tiền lương thực trả của ngày bình thường

 

 

 x

 

 

Ít nhất 30%

 

 

)

 

 

 x

 

 

Số giờ làm việc vào ban đêm

 

Tiền lương làm việc vào ban đêm của bạn sẽ được tính bằng: Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, thời gian làm việc trong 01 tháng của bạn là: 05 giờ/ngày x 24 ngày = 120 giờ.

(60.000 đồng/giờ x 60.000 đồng/giờ x 30%) x 120 giờ = 9,36 triệu đồng

Như vậy, nếu chuyển sang làm vào ban đêm, tiền lương trong 01 tháng của bạn tối thiểu là 9,36 triệu đồng.

Tiền làm thêm trả theo thời gian vào ban đêm

 

Xin hỏi hiện nay luật quy định tiền làm thêm giờ vào ban đêm như thế nào ạ? Em đang làm theo ca 5h chiều đến 10h tối, mỗi ngày được trả 250.000 đồng. Nếu em làm thêm tiếp từ 10h tối đến 1h sáng thì tiền lương của em được tăng lên bao nhiêu? – Lê Hoàng (hoangle…@gmail.com).

 

Trả lời:

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động quy định như sau:

 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

 

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

 

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

 

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

 

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

 

Cụ thể, khoản 1 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được như sau:

 

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm

 

 

 = 

 

 

(

 

 

 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 

 

 x 

 

 

150% hoặc 200% hoặc 300%

 

 

 + 

 

 

 Mức ít nhất 30% 

 

 

 

 x 

 

 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường

 

 

 + 

 

 

20%

 

 

 x 

 

 

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

 

 

)

 

 

 x 

 

 

Số giờ làm thêm vào ban đêm

 

 

Theo thông tin mà bạn cung cấp, tiền lương thực trả mỗi giờ của ngày bình thường mà bạn được trả là: 250.000 / 5 = 50.000 đồng/giờ.

Áp dụng công thức trên, tiền lương làm thêm giờ ban đêm trong 01 ngày làm việc bình thường của bạn tối thiểu sẽ là:

(50.000 đồng/giờ x 150% + 30% x 50.000 đồng/giờ + 20% x 50.000 đồng/giờ) x 03 giờ = 300.000 đồng

Tiền làm thêm giờ trả theo sản phẩm vào ban ngày

 

Tôi đang làm công nhân may ở Bắc Ninh. Lương của tôi không trả theo giờ mà tính theo sản phẩm. Đợt này Công ty vừa ký được hợp đồng lô hàng mới và giao thêm hàng để nhân viên làm thêm ngoài giờ. Từ lúc hết ca làm chính đến 20h, tôi làm thêm trung bình khoản 300 sản phẩm, mỗi sản phẩm được trả 400 đồng. Tôi thắc mắc không biết lương tính theo sản phẩm làm ngoài giờ có được trả thêm tiền không? Nếu được thì tôi được trả thêm bao nhiêu? – Lê Trang (Bắc Ninh).

 

Trả lời:

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động, khoản 2 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm thêm giờ tính theo sản phẩm được tính như sau:

 

Tiền lương làm thêm giờ

 

 

 =

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 

 

 x

 

 

Ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

 

 

 x

 

 

Số lượng sản phẩm làm thêm

 

Trong đó:

– Ít nhất bằng 150% khi làm thêm vào ngày bình thường;

– Ít nhất bằng 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp bạn làm thêm giờ vào ngày bình thường, tiền làm thêm giờ cho 300 sản phẩm ít nhất sẽ bằng:

400 đồng/sản phẩm x 150% x 300 sản phẩm = 180.000 đồng

Tiền làm thêm giờ theo sản phẩm vào ban đêm

 

Ở Công ty em công nhân được trả lương theo sản phẩm, đăng ký theo ca làm ngày, đêm và cả làm thêm giờ. Trước em chỉ đăng ký làm ca ngày với mức lương trả theo 500 đồng/sản phẩm, mỗi ca làm được khoảng 350 sản phẩm. Nghe nói làm ca chính vào ban đêm thì được trả cao hơn nhưng em chưa rõ là trả thêm bao nhiêu. Nếu em vẫn làm ban ngày và làm thêm giờ thì có khác gì không ạ? – Kiên Trung (Bắc Giang).

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao Động, khoản 1 Điều 56 Nghị định 145 năm 2020, tiền lương làm việc vào ban đêm từ 22h đến 06 giờ sáng hôm sau được tính là:

 

Tiền lương làm việc vào ban đêm

 

 

 =

 

 

(

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 

 

 +

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 

 

 x

 

 

Ít nhất 30%

 

 

)

 

 

 x

 

 

Số lượng sản phẩm làm ra

 

Áp dụng quy định trên, nếu đăng ký ca làm đêm, bạn sẽ được trả ít nhất bằng:

(500 đồng/sản phẩm + 500 đồng/sản phẩm x Ít nhất 30%) x 350 sản phẩm = 227.500 đồng

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 57 Nghị định 145, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

 

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm

 

 

 = 

 

 

(

 

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường

 

 

 x 

 

 

150% hoặc 200% hoặc 300%

 

 

 + 

 

 

 Mức ít nhất 30% 

 

 

 

 x 

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường

 

 

 + 

 

 

20%

 

 

 x 

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

 

 

)

 

 

 x 

 

 

Số giờ làm thêm vào ban đêm

 

 

Trong đó:

– Ít nhất bằng 150% khi làm thêm vào ngày bình thường;

– Ít nhất bằng 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Nhiều hiểu lầm về thông tuyến tỉnh BHYT từ 2021

Nhiều hiểu lầm về thông tuyến tỉnh BHYT từ 2021

Những ngày đầu năm 2021, quy định về hưởng 100% bảo hiểm y tế (BHYT) trái tuyến tỉnh đã gây ra nhiều thắc mắc cho người tham gia. Sau đây là một số thông tin về thông tuyến tỉnh BHYT từ 2021. Khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh được BHYT chi trả 100% chi phí? Câu hỏi: Tôi...

Ký hiệu biển số xe các tỉnh trên cả nước và một số lưu ý

Ký hiệu biển số xe các tỉnh trên cả nước và một số lưu ý

Ký hiệu biển số xe các tỉnh trên cả nước cập nhật mới nhất tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/8/2020. Vậy theo quy định tại Thông tư 58, biển số xe các tỉnh được ký hiệu thế nào? Ký hiệu biển số xe các tỉnh thế nào? Câu hỏi: Em chào các anh chị biên tập...

Có bắt buộc đi bầu cử không? Không đi có bị phạt?

Có bắt buộc đi bầu cử không? Không đi có bị phạt?

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ mới đang đến gần. Tuy nhiên, không phải mọi người đều biết bầu cử có bắt buộc không? Có bắt buộc phải đi bầu cử đại biểu HĐND không? Câu hỏi: Năm nay là năm đầu tiên em đủ tuổi tham gia bầu cử,...

5 mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành, nghề hiện nay

5 mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành, nghề hiện nay

Nộp hồ sơ ứng tuyển bất kỳ một vị trí nào cũng thường cần một mẫu đơn xin việc chuẩn. Dưới đây là top 5 mẫu đơn xin việc thường gặp với 5 ngành, nghề phổ biến.   1. Mẫu đơn xin việc thường gặp các ngành nghề hiện nay thế nào? Câu hỏi: Để làm đồ án tốt nghiệp, đề...

Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021

Tất tần tật những quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 2021

Công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi nhất định. Vậy, khi tham gia nghĩa vụ công an được hưởng những quyền lợi gì? Câu hỏi: Gia đình tôi đang có ý định cho cháu đi nghĩa vụ công an, qua hỏi mọi người có nói đi nghĩa vụ công an được hưởng...

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc 2021

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc 2021

Khi tính thuế thu nhập TNCN phải nộp, cá nhân được tính các khoản giảm trừ, trong đó có giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy, thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc năm 2021 thế nào? Làm sao để chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế TNCN? Câu hỏi: Em...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Xây Dựng Có Những Điều Kiện Gì?

Để thành lập doanh nghiệp xây dựng cá nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Nhận thấy nhu cầu sử dụng các công trình xây dựng của con người ngày một cao rất nhiều cá nhân, tổ chức đã và đang có nhu cầu kinh...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET