Cách ghi nơi cấp Căn cước công dân gắn chip như thế nào?

Cách ghi nơi cấp Căn cước công dân gắn chip như thế nào?

Thông thường khi khai thông tin số Căn cước công dân, người dân sẽ đồng thời phải khai ngày cấp và nơi cấp. Vậy cách ghi nơi cấp Căn cước công dân gắn chip như thế nào?

Mặt trước thẻ Căn cước công dân gắn chip có những thông tin gì?

– Bên trái, từ trên xuống:

+ Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm;

+ Ảnh của người được cấp thẻ Căn cước công dân cỡ 20 x 30 mm;

+ Có giá trị đến/Date of expiry.

– Bên phải, từ trên xuống:

+ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence – Freedom – Happiness;

+ Dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; Biểu tượng chíp;

+ Mã QR;

+ Số/No;

+ Họ và tên/Full name;

+ Ngày sinh/Date of birth;

+ Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality;

+ Quê quán/Place of origin;

+ Nơi thường trú/Place of residence.

mặt trước thẻ Căn cước công dân gắn chip
Mặt trước Căn cước công dân gắn chip (Ảnh minh họa)

Mặt sau thẻ Căn cước công dân gắn chip có những thông tin gì?

– Bên trái, từ trên xuống:

+ Đặc điểm nhân dạng/Personal identification;

+ Ngày, tháng, năm/Date, month, year;

+ CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER;

+ Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân; chíp điện tử.

– Bên phải, từ trên xuống: Có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ căn cước công dân.

– Dòng MRZ.

mặt sau Căn cước công dân gắn chip

Mặt sau thẻ Căn cước công dân gắn chip (Ảnh minh họa)

Cách ghi nơi cấp Căn cước công dân gắn chip trong hồ sơ?

Trước đây, nơi cấp Chứng minh nhân dân (CMND) chính là Công an cấp tỉnh nơi người dân có hộ khẩu thường trú và tiến hành làm CMND.

Hiện nay, khi sử dụng thẻ Căn cước công dân mã vạch và mới đây nhất là Căn cước công dân gắn chip, nhiều người thắc mắc không biết cách ghi nơi cấp Căn cước công dân như thế nào?

Phải ghi nơi cấp là Công an tỉnh, thành phố nơi mình làm Căn cước công dân hay tên cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân.

Theo mẫu thẻ Căn cước công dân mã vạch trước đây và mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip nêu trên thì căn cứ vào thông tin trên con dấu ở mặt sau thẻ Căn cước công dân đó chính là nơi cấp thẻ Căn cước công dân.

cách ghi nơi cấp căn cước công dân

Cách ghi nơi cấp Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Do vậy:

– Đối với thẻ Căn cước công dân làm từ 01/01/2016 đến trước ngày 10/10/2018 thì nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư (theo mẫu của Thông tư 61/2015/TT-BCA).

– Với các thẻ làm từ ngày 10/10/2018 thì nơi cấp Căn cước công dân là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (theo mẫu Thông tư 33/2018/TT-BCA và hiện nay là mẫu Căn cước công dân gắn chip theo Thông tư 06/2021/TT-BCA).

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt