Home 9 Tin tức pháp lý 9 Cách chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp từ 2021 thế nào?

Cách chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp từ 2021 thế nào?

Khi đi làm, vì nhiều lý do mà người lao động phải nghỉ việc, tuy nhiên không phải ai cũng xin nghỉ việc đúng cách. Vậy, làm thế nào để chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật?

Cách chấm dứt hợp đồng của người lao động?

Câu hỏi: Em làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã được gần 01 năm. Do em cảm thấy công việc không còn phù hợp nên muốn xin nghỉ việc. Cho em hỏi, giờ em phải thông báo cho công ty như thế nào? – Hoàng Huyền (Hòa Bình).

Trả lời:

Theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

 

Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

 

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

 

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Điều 35 Bộ luật này cũng quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, cụ thể:

 

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

 

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

 

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 

b) ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

 

c) ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

 

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

Từ quy định trên, để nghỉ việc, bạn có thể thực hiện theo hai cách:

Cách 1: Thỏa thuận với công ty để chấm dứt hợp đồng.

Cách 2: Theo thông tin bạn đưa ra, vì bạn làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Vì vậy, để đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp, bạn cần báo trước cho công ty ít nhất 45 ngày.

Nếu bạn thỏa thuận được với công ty về việc chấm dứt hợp đồng hoặc báo trước đúng thời hạn thì vẫn nhận được các quyền lợi như lương, được chi trả trợ cấp thôi việc… Người lại, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật sẽ phải bồi thường cho công ty.

Như vậy, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động hoặc báo trước theo thời hạn tương ứng với loại hợp đồng theo quy định trên.

Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Câu hỏi: Em đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu theo hợp đồng xác định thời hạn 02 năm. Tới đây do chuyển nơi sống nên em muốn xin nghỉ việc. Vì tháng tới em chuyển ngay cùng gia đình nên muốn xin nghỉ việc luôn. Vậy, em có được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không? – Nguyễn Hùng (Đồng Nai).

Trả lời:

Theo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động và một số trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước. Cụ thể như sau:

Trường hợp phải báo trước cho người sử dụng lao động

– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

– Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp không cần báo trước

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường bất khả kháng.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc.

– Đủ tuổi nghỉ hưu.

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, theo câu hỏi bạn đưa ra, bạn muốn chuyển nơi sống nên xin nghỉ việc, bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho công ty ít nhất 30 ngày (vì làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng 36 tháng).

cach cham dut hop dong lao dong hop phap tu 2021

Cách chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp từ 2021 thế nào? (Ảnh minh họa)

Xem thêm: https://luatdanviet.com/khi-nao-nguoi-lao-dong-duoc-don-phuong-cham-dut-hop-dong

Đơn phương chấm dứt hợp đồng công ty đòi bồi thường có đúng không?

Câu hỏi: Em làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, vì có công việc riêng nên em đã xin công ty nghỉ việc, báo trước 45 ngày. Tuy nhiên công ty trả lời đồng ý cho em nghỉ việc nhưng phải bồi thường vì báo không đúng thời hạn. Xin hỏi, công ty trả lời có đúng không? – Huyền Thảo (dinhthaohuyen…@gmail.com).

Trả lời:

Căn cứ Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu báo trước cho người sử dụng lao động:

– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

– Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

– Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Điều 39 Bộ luật này cũng quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật này.

 

Đồng thời Điều 40 Bộ luật Lao động quy định nghĩa vụ của người lao động:

 

1. Không được trợ cấp thôi việc.

 

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo họp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước…

 

Qua những quy định trên, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng không báo trước theo quy định trên. Theo đó, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, đã báo trước 45 ngày nên bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Do vậy bạn không cần bồi thường cho công ty.

Quyền lợi bị mất nếu người lao động chấm dứt hợp đồng trái luật?

Câu hỏi: Cho em hỏi nếu em tự ý nghỉ việc không báo trước thì em có bị mất quyền lợi gì không? Có trường hợp tự nghỉ việc mà không phải bồi thường và vẫn được hưởng lương không? – Bùi Thương (Hà Tĩnh).

Trả lời:

Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

 

Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 

1. Không được trợ cấp thôi việc.

 

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo họp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

 

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

 

Căn cứ quy định trên, người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ bị mất những quyền lợi sau:

Trợ cấp thôi việc

Theo Điều 46 Bộ luật Lao động, khi hợp đồng lao động chấm dứt người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên.

Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Phải bồi thường cho người sử dụng lao động

Người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động:

– Nửa tháng tiền lương theo họp đồng lao động.

– Một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

Phải bồi hoàn chi phí đào tạo

Trong quá trình làm việc. nếu người lao động được người sử dụng lao động cử đi học tập, nâng cao trình độ dựa trên kinh phí người sử dụng lao động thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật phải hoàn trả lại chi phí đó.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Những điều người lao động sẽ cần

Những điều người lao động sẽ cần

Trong quá trình làm việc, người lao động sẽ khó tránh khỏi những rủi ro. Với mục đích chia sẻ, hỗ trợ, chế độ tai nạn lao động là một trong những...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET