Các Chương Trình Khuyến Mại Phải Đăng Ký Cụ Thể Ra Sao?

Khuyến mại là một hình thức xúc tiến thương mại phổ biến hiện nay được quy định trong nhiều văn bản luật và dưới luật. Trong đó, quy định về các chương trình khuyến mại phải đăng ký được ghi nhận trong Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Theo quy định pháp luật, thông báo khuyến mại và đăng ký khuyến mại là nghĩa vụ cơ bản của thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại. Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các hình thức khuyến mại đến môi trường kinh doanh, lợi ích khách hàng và các thương nhân khác, nhà nước có những quy định khác biệt về thủ tục, điều kiện thực hiện khuyến mại. Theo đó, có các chương trình khuyến mại chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo và cũng có các chương trình khuyến mại phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại trước khi thực hiện chương trình. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ tập trung đi vào những nội dung về đăng ký khuyến mại.

Các chương trình khuyến mại phải đăng ký

Pháp luật về thương mại có quy định về các chương trình khuyến mại phải đăng ký, bao gồm:

– Một là: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi và việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hoá, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Các hình thức khuyến mại mang tính may rủi như bốc thăm, cào số trúng thưởng, bóc, mở sản phẩm trúng thưởng, vé số dự thưởng… được thực hiện gắn liền với việc mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ.

Việc thực hiện khuyến mại theo hình thức này được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự), thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.

Ngoài ra, bằng chứng xác định trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải tuân thủ các điều kiện luật định.

– Hai là: Các hình thức khuyến mại khác được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước chấp thuận.

Các hình thức khuyến mại này được hướng dẫn Điều 15 tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, đó là khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Thương nhân khi thực hiện các hoạt động, chương trình khuyến mại trong đó quá trình thực hiện có sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các phương tiện, công cụ khác phải tuân thủ các quy định pháp luật về khuyến mại

Xem thêm:

Cách Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Đơn Giản Cho Doanh Nghiệp

Đăng Ký Mã Vạch Hộp Nhựa Có Cách Thức Thực Hiện Thế Nào?

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Đối với các chương trình khuyến mại phải đăng ký cần giấy tờ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị như sau:

– 01 Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 ban hành kèm Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định;

– 01 Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

Luật Dân Việt nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại

Chúng tôi tự tin luôn là một trong các đơn vị nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại uy tín, hiệu quả. Hệ thống pháp luật Việt Nam luôn có sự thay đổi, Luật Dân Việt luôn luôn cập nhật các quy định pháp luật mới nhất để áp dụng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho khách hàng để xác định chương trình khuyến mại đó có thuộc các chương trình khuyến mại phải đăng ký không?

Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn của quá trình đăng ký chương trình khuyến mại: bắt đầu từ việc chuẩn bị hồ sơ theo mẫu, nộp hồ sơ, bổ sung, sửa đổi nếu có yêu cầu, theo dõi kết quả xác nhận của Sở Công thương hoặc Bộ Công thương.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan