Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Có những phương thức đóng nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Có những phương thức đóng nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem như một chính sách an sinh, người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

– Có chính sách hỗ trợ tiền đóng để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-la-gi

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ các đối tượng bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018.

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi.

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

– Người lao động giúp việc gia đình.

– Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

– Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

– Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Người tham gia khác.

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phương thức tham gia BHXH tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

– Hàng tháng.

– 03 tháng một lần.

– 06 tháng một lần.

– 12 tháng một lần.

– Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng, nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Lưu ý: Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức đầu nêu trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu theo phương thức cuối.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

– Mức hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

(Hiện tại, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng, mức lương cơ sở 2021 là 1,49 triệu đồng).

– Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cách mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 1599/QĐ-BHXH, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đến các địa điểm sau để được hỗ trợ đăng ký thông tin:

– Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi mình cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

– Điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn sinh sống. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể tra cứu các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, còn các vấn đề khác như mức hưởng, thủ tục hưởng sẽ được cập nhật trong các bài viết của Luật Dân Việt.

Xem thêm:

Kê khai tài sản là gì

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gửi yêu cầu tư vấn hỗ trợ pháp lý

Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Kết nối Luật Dân Việt