Home 9 Kế toán 9 Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính năm 2020 dễ dàng

Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính năm 2020 dễ dàng

Báo cáo tài chính được sử dụng rất nhiều trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên không hẳn chúng ta đều hiểu rõ bản chất về báo cáo tài chính là gì.

Trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, hay ngay cả trong hoạt động của nhà nước, qua những khoảng thời gian nhất định thường có kết quả báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính là gì và được thực hiện như thế nào, trong bài viết này, Luật Dân Việt sẽ đề cập và gửi thông tin hữu ích trong vấn đề này tới cho Quý vị.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được coi như là hệ thống bảng biểu, mô tả tổng thể các thông tin về kinh doanh, tài chính, các luồng tiền của đơn vị. Trong báo cáo tài chính thể hiện tổng hợp tình hình tài sản, phần vốn sở hữu và các phần nghĩa vụ tài chính cần chi trả.

Nói cách khác báo cáo tài chính là gì? Là phương tiện thể hiện khả năng sinh lời và tình hình tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm. Báo cáo tài chính cần chính xác và đảm bảo tính trung thực. Các chủ thể lập báo cáo tài chính cần chịu trách nhiệm của mình với các thông tin trong bản báo cáo tới các chủ thể tiếp nhận.

Theo đó, về cơ bản báo cáo tài chình thường có những nội dung sau:

– Tài sản;

– Nghĩa vụ tài chính cần thực hiện, vốn sở hữu;

– Doanh thu, các khoản thu nhập khác,…;

– Lãi và lỗ của hoạt động kinh doanh;

– Các khoản nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;

– Các luồng tiền ra, vào luân chuyển trong quá trình hoạt động;…

Ngoài ra, trong bản báo cáo tài chính cần có những thông tin nhằm giải trình các thông tin, chỉ tiêu trong bản báo cáo này. Ví dụ cụ thể như: Chế độ kế toán áp dụng; hình thức kế toán; nguyên tắc ghi nhận;  phương pháp tính và hạch toán số liệu;…

Bản báo cáo được lập theo khoảng thời gian định kỳ cụ thể có thể là tháng, quý, năm tùy theo quy định của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với quy định của pháp luật thì tất cả các doanh nghiệp cần phải lập báo cáo tài chính 01 lần/01 năm, thời gian là được tính là năm dương lịch.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Việc định nghĩa về báo cáo tài chính chỉ phần nào giúp chúng ta hiểu báo cáo tài chính là gì. Tuy nhiên cần hiểu sâu hơn về ý nghĩa của bản báo cáo này để có thể hiểu được tại sao nó lại quan trọng đối với các doanh nghiệp như thế:

– Báo cáo tài chính thể hiện tổng thể tình hình kinh tế của doanh nghiệp, các tài sản hiện có, các thông tin về nguồn vốn sở hữu,… tóm lại các chủ thể tiếp nhận báo cáo tài chính có thể nắm bắt thông tin kinh tế của doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính giúp phần hỗ trợ đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ tốt cho việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong cung cấp số liệu, thông tin phục vụ cho việc đánh giá, nghiên cứu tình hình kinh tế. Từ những báo cáo tài chính riêng lẻ có thể tổng hợp báo cáo tài chính của một ngành nghề, từ đó phục vụ hoạt động nghiên cứu kinh tế vĩ mô.

– Báo cáo tài chính nhằm hỗ trợ quá trình phát triển của doanh nghiệp bằng cách thể hiện đúng thực trạng doanh nghiệp. Giúp chủ sở hữu có thể lựa chọn những quyết sách để khắc phục, duy trì và phát triển kinh tế của doanh nghiệp.

Đối tượng phải nộp báo cáo tài chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng có trách nhiệm phải nộp báo cáo tài chính gồm:

– Tất cả các doanh nghiệp, thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập báo cáo tài chính hàng năm. Trường hợp công ty, hoặc tổng công ty có đơn vị kế toán trực thuộc cần phải lập thêm báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

– Các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo tài chính niên độ dạng đầy đủ. Các doanh nghiệp khác có thể lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng dạng đầy đủ hoặc tóm lược.

– Công ty mẹ và tập đoàn cần phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

– Và một số doanh nghiệp khi thỏa mãn điều kiện quy định tại quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp báo cáo tài chính quy định khác nhau cho từng đối tượng doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Doanh nghiệp nhà nước

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước pháp luật quy định cần nộp báo cáo tài chính theo quý và theo năm. Kỳ kế toán quý được định nghĩa là 03 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đầu năm.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Đơn vị kế toán nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Đối với trường hợp là công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc nộp cho tổng công ty, công ty mẹ tuân theo điều lệ công ty.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Đơn vị kế toán nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước là 90 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc nộp cho tổng công ty, công ty mẹ tuân theo điều lệ công ty.

Thứ hai: Các loại hình doanh nghiệp khác

Đối với đơn vị kế toán của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh cần nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Công ty Luật Dân Việt với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cùng đội luật sư, chuyên viên chuyên môn cao cam kết mang đên sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ kịp thời. 

  • Thành lập công ty
  • Giấy phép doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Đất Đai
  • Kế toán thuế
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bảo hiểm – Lao Động
  • Luật sư tranh tụng
lien-he-zalo-luat-dan-viet

Liên hệ ngay để được tư vấn – hỗ trợ MIỄN PHÍ – Hotline 0338 927 695

Nội dung hữu ích liên quan

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân...

LUAT-SU-TRANH-TUNG-LUAT-DAN-VIET

Thành lập công ty

Đầu tư nước ngoài

Kế toán thuế

Sở hữu trí tuệ

Đất Đai

Hôn nhân gia đình

Luật sư tranh tụng

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ...

Quyết Định Thành Lập Mới Công Ty Cổ Phần Có Gì Cần Lưu Tâm?

Sau khi xem xét, lựa chọn, các cá nhân, tổ chức sẽ đưa ra quyết định thành lập mới công ty cổ phần dựa trên những mong muốn, điều kiện và định hướng phát triển trong tương lai. Công ty cổ phần có thể thành lập mới hoàn toàn hoặc do sự chuyển đổi của loại hình doanh...

Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty TNHH Như Thế Nào?

Doanh nghiệp cần soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Khi gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH cần nộp kèm biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ của công ty TNHH. Quyết định thay...

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa hiểu hết các vấn đề pháp lý và hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân? – Doanh nghiệp...

Có Nên Chọn Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Giá Rẻ?

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Việt Nam. Vậy, có nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hay không? Bài viết say đây sẽ là câu trả lời cho khách hàng về vấn đề này. Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp...

Thành Lập Doanh Nghiệp Hàn Quốc Tại Việt Nam (Quy trình thực hiện)

Thành lập doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là quá trình sơ khai để cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này không hề đơn giản bởi pháp luật hiện hành có những yêu cầu nhất định. Việt Nam hiện là một...

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với thủ tục nhanh chóng, an toàn và chi phí dịch vụ thấp nhất Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Nhà đầu tư là cá nhân + Bản sao có chứng thực CMND/hộ...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Công ty Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất Trước khi tiến hành việc thủ tục thành lập Công ty liên doanh, sẽ có nhiều nhà đầu tư thắc mắc thế nào là Công ty...

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Dân Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung chính: – Khái niệm Công...

Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư Nước Ngoài Uy Tín Chuyên Nghiệp Việt Nam

Tất cả những vấn đề đầu tư trong và ngoài nước sẽ được công ty Luật Dân Việt tư vấn cặn kẽ, chi tiết về những quyền lợi, trách nhiệm. Từ đó, giúp quý khách hàng có những quyết định hợp tác đúng đắn. Các yêu cầu về giải pháp và thủ tục giấy tờ cũng sẽ được hoàn thiện...

CAP-NHAT-VAN-BAN-LUAT-DAN-VIET